Eduard Smets-Verhoeven

Confiserie - Chocolaterie - Borstbollen

Andreas Eduardus Smets werd in Turnhout geboren op 1 december 1870 en was suikerbakker van beroep. 

Op liefdesvlak was het niet allemaal rozengeur en manenschijn... .  Zijn eerste vrouw, Alida Tournier overleed in de Hofstraat (nu Renier Sniedersstraat) in 1904 en zijn tweede vrouw, Maria Ludovica Verhoeven, die ingeschreven stond als winkelierster overleed in de Otterstraat in 1906.

Eén jaar later hertrouwde onze suikerbakker met Joanna Cornelia Verhoeven, een zus van zijn tweede vrouw.  Vermoedelijk was de suikerbakkerij begin vorige eeuw gevestigd in de Otterstraat en mogelijk voordien ook nog in de Hofstraat.

Deze Andreas Eduardus was een zoon van Jacobus Franciscus Smets, peperkoekbakker, koopman en nijveraar.  Hij trad dus als het ware in de voetsporen van zijn vader - van peperkoekbakker naar suikerbakker was niet zo'n grote stap.

Andreas Eduardus Smets overleed in Turnhout (Papenbrugge 19) op 18 juni 1946.

Er zijn van zijn zaak gelukkig nogal wat reclamematerialen (zowel op papier als blik) die wij in ons bezit hebben.

Deze tekst is gebaseerd op informatie die we ontvingen via de Facebookpagina van Turnhout van Toen van Hubert Goetschalckx.

De verschillende blikken van Eduard Smets-Verhoeven in detail

Een mooie ingekaderde reclame van de firma, gesticht in 1870

Factuur van de firma Smets-Verhoeven van 31 juli 1915

Reclamekaart Smets-Verhoeven

Een kaartje gericht aan Mademoiselle Elisa Smets, chez Mr. Edouard,
Rue de la Loutre, Turnhout

Een goedendag uit Oostende van tante Mit & Maria

Grafmonument op het oude kerkhof in de Kwakkelstraat

© Turnhout van Vroeger.be 
Heeft u iets dubbel of wil u iets verkopen?  Bel +32 (0)495/93 04 23 of mail naar info@smartsitesolutions.be