Postkaarten van Turnhout

Winkels & Handelszaken

Instrumenten Huis J. Brandt

Kerkplein, H. Hart, Turnhout

Magazijn van piano's, harmoniums en violen der beste merken

Photography J. Meuleman, Rethy

Afspanning Weduwe Geevers

Nieuwstraat 14, Turnhout

Magazijn van veevoeder, bloem, enz.

Photo: E. Delin, Kiel-Anvers

Bazar August Melis-Nuyts, Grote Markt 14, Turnhout

met een zicht op de zuidkant van de Grote Markt
met Café Sint-Pieter & Huis Van Ael-Schynen

Uitg. August Melis-Nuyts, Turnhout - Legia

Huis Crols-Leflot

Gasthuisstraat 50, Turnhout
Telefon 123

Verhuring van Tafelgerief
Aanneming van Feestmalen

Ch. Daemen-Dewolf, schoenfabrikant
L. Stynen-Dewolf, winkelier

Steenweg op Antwerpen

Uitgeverij Kempische Papierhandel V.R.-M., Turnhout - LG
Afgestempeld in 1927

De Koeiketel

Warandestraat

Commerciale Moderne, Antwerpen

Foto: Jef Jansen, Turnhout

Foto: Jef Jansen, Turnhout

Wenskaart uit 1901 gericht aan August Schoeters, Warandestraat, Turnhout met een ietwat mysterieuze inhoud...

Wenskaart uit 1901 gericht aan August Schoeters, Warandestraat, Turnhout met een ietwat mysterieuze inhoud...

Ferdinand Goris (Otterstraat 36)

Foto: Commercial Moderne, Antwerpen

H. Peeters

Herberg & fabrikant in sigaren
Paterstraat 64

Photo: E. Delin - Kiel, Anvers

H. Van Dyck, Turnhout

Kachels en haarden

Commercial Moderne, Antwerpen

H. Wouters-Dilles

Sloten, stoven, naaimachienen, velocipeden, motocycletten, enz.

Otterstraat 130 (nevens de Arme Claren)

Photo: E. Delin, Kiel-Anvers

Rekening aan Jan Keustermans uit Weelde-Statie voor de reparatie van zijn fiets:

Buitenband: 8,5 fr.
Pedaal: 0,75 fr.
Schakel uit ketting: 0,25 fr.
Opgelakt en nagezien: 1 fr.

Voldaan den 29ste februari 1908: 10,50 fr.
Getekend door H. Wouters himself

In den Arlekijn

Turnhoutsche Bazar
3000 artikels - speelgoed, merceries

Fr. Houtmeyers
Paterstraat 74, Turnhout

Photo E. Delin, Kiel - Antwerpen

Stempel:
In den Arlekijn, magazijn in merceriën, speelgoed, enz.
F. Houtmeyers, Paterstraat 86, Turnhout

Op de stempel zien we een Duitse censuurstempel:
Postüberwachungsstelle Turnhout - Geprüft 1916

Een handgeschreven bericht van François Houtmeyers van 9 september 1916 waarin hij zijn bestelling zo snel mogelijk verwacht... .

In Sint-Joseph

Vandevliet-Verbeeck
Groote Markt, Turnhout

Dit gebouw kreeg in de loop der jaren geregeld een nieuwe bestemming.  Denken we maar aan een café en tot op heden een Chinees restaurant.  Het beeldje van Sint Jozef bestaat nog steeds.

J. De Kort, Gasthuisstraat 10, Turnhout
Tapissier

Afgestempeld in 1914

Op de achterkant van deze kaart staat een bestelling van matten en toebehoren geplaatst door J. De Kort aan een "fabrique de mattes" in Brugge

19/01/1914

J. Deneus-Verdonck (Sint-Antoniusstraat) - Kristal, Porselein en kunstvoorwerpen

Commercial Moderne, Antwerpen


Op de achterkant:

Geachte Madame Versteylen,

De waterglazen van het servies kosten 59,95 fr., het wijnglas zoals u gezien hebt
32 fr.

Zeer beleefd gegroet,
Madame Deneus

Jos Van Pelt-Hannoset - In de Kat

Huis gesticht in 1854

Herenthalsstraat 12, Turnhout
Fabrikatie in alle soorten van koorden, vliegennetten, bloklederen, houtwerk, borstels, enz.

Photo: E. Delin, Kiel - Anvers

Factuur uit 1911

Factuur uit 1916

L. Claes-Wouters

Ellegoederen

De Merodelei 75, Turnhout
Telefoon: 249

Commercial Moderne, Antwerpen
Afgestempeld in 1931

Commercial Moderne, Antwerpen

Louis Megens
sigaren & tabak, piano's & harmonica's

Afgestempeld in 1909

Steenackers-Van Seters (hoek Victoriestraat en Gasthuisstraat)

Commerciale Moderne, Antwerpen

Stoombrouwerij Edouard Van Liempt
Guldensporenlei

Uitg. J. Meuleman, Rethy
Afgestempeld in 1919

Een zekere J. Geerts stuurt naar zijn broer Jan Geerts: Zoudt gij nu niet in congé kunnen komen? Karel Geerts is voor 20 dagen in Turnhout en hij zou u gaarne eens spreken. Hij is van den 10de thuis.

Kaart verstuurd vanuit de Guldensporenlei nummer 10 in Turnhout op 10 januari 1911 aan zijn broer die in West-Vlaanderen bij het leger is.

Stoomtabakfabriek Het Moleken
(Fabriek in de Otterstraat & winkel op De Merodelei)

Drukkerij Franz Andelhof
Afgestempeld in 1918

Uitnodiging:

Ik heb de eer u te berichten dat ik binnen enige dagen mijn bezoek zal doen met stalen tabak, snuif, roltabak en sigaren, alles in goede kwaliteit en vaste prijzen.  Ik durf verhopen dat u mij met eene bestelling zult vereeren en ik verzeker u eene goede en trouwe bediening.  

Uw dienaar,
F. Neeskens en zoon

Gericht aan Dhr. Verhulst in de Amsterdammerstraat 36 in Antwerpen

Photo: E. Delin, Kiel, Antwerpen
Afgestempeld in 1908

Kaart verstuurd door F. Neeskens naar Mr. Bodart in Namen (in het Frans) met de vraag om zo snel mogelijk 5 kg. tabak Semois in pakjes om verder te verkopen op te sturen.

Van Eekert August, Papierhandel en drukkerij
Warandestraat, Turnhout

PhoB

Albert Verheyen, Zeepziederij
Gasthuisstraat 26, Turnhout

N. Havermans, Moll

Op het eerste zicht misschien een vreemde keuze om een kaart van Mol op te nemen in een verzameling over Turnhout, maar als je naar de detailfoto hiernaast kijkt, zie je wel degelijk een verband met Turnhout.

Detail uit de voorgaande postkaart met prachtige reclame van de zeepziederij uit Turnhout.

© Turnhout van Vroeger.be 
Heeft u iets dubbel of wil u iets verkopen?  Bel +32 (0)495/93 04 23 of mail naar info@smartsitesolutions.be