Postkaarten van Turnhout

Scholen

Apostolische School (Apostoliekenstraat)

Photo M. Marcovici, Bruxelles - Uitg. Jacobs-Brosens, Turnhout

E. Desaix, Edit. Bruxelles
Afgestempeld in 1913

E. Desaix, Edit. Bruxelles

Gedateerd 1 januari 1907
Postkaart geschreven in het Latijn, gericht aan Emiel (Emilio) Claeys die in Rome verblijft in het Hospicio Salesiano del S. Cuore

Hulp bij de vertaling is welkom...

E. Desaix, Edit. Bruxelles

E. Desaix, Edit. Bruxelles
Gedateerd 12 juli 1925

E. & B.

E. & B.

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout

Editions V.G., Bruxelles
Afgestempeld in 1904

E. & B.

E. & B.

E. & B.

E. & B.

E. & B.

E. & B.
Afgestempeld in 1911

Ecole Communale des Filles (Gemeentestraat)

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout

O.V.S. Imprimerie Fr. Mariën-Van Herck, Turnhout
Afgestempeld in 1913

Bidprentje Adriaenssens Maria Joanna Theresia
Schoolhoofd der Stadsmeisjesschool

Ecole Moyenne (Begijnenstraat)

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld in 1903

Drukkerij August Van Eekert, Turnhout

Heilig Graf

L. Lagaert Bruxelles
Afgestempeld in 1903

Uitg. Joseph Splichal, Turnhout
Postkaart van rond 1900

Uitg. Joseph Splichal, Turnhout
Gedateerd 16/10/1901

Elisa die op internaat zit in het Heilig Graf schrijft een woordje aan haar vriendin Irma. Elisa is op dat moment bij haar thuis op bezoek. Ze spreekt over de retraite die zal beginnen op 10 november en waar Pater Jezuïet De Temmerman zal prediken.

Uitg. Joseph Splichal, Turnhout
Gedateerd 4 mei 1902

Anna schrijft aan haar vriendin Marie die thuis is omdat ze ziek is. Ze hoopt dat ze snel genezen zal zijn zodat ze zo vlug mogelijk terug naar het pensionaat kan komen. Marie had haar gevraagd om veel voor haar te bidden en dat heeft Anna ook gedaan.

Een maand later schrijft ze een nieuwe kaart - zie hieronder.

Uitg. Joseph Splichal, Turnhout
Gedateerd 01/06/1902

Anna schrijft weer een kaartje naar haar vriendin Marie. Ze is een beetje gehaast want ze heeft niet veel tijd omdat haar moeder op bezoek komt. Anna zendt gebedjes naar de hemel voor haar vriendin en hoopt dus dat Marie goed slaapt.

Nog een maand later, een nieuw kaartje...

Uitg. Joseph Splichal, Turnhout
Gedateerd 06/07/1902

Anna heeft ondertussen een kaartje van haar vriendin Marie gekregen want ze schrijft dat ze erg blij was met het bericht dat Marie met haar moeder op bezoek zou komen begin augustus.  

Cortenbergh Ltd, Bruxelles

Afgestempeld in 1930

Editions V.G., Avenue du Midi 42, Bruxelles
Afgestempeld in 1903

Ern. Till, Bruxelles

Deze kaart werd geschreven door Zuster Maria Augustina, Wilhelmina Laporta aan haar moeder nadat ze samen een leuke dag hebben doorgebracht.  Het leven en de werken van deze kloosterzuster worden later nog uitgebreid besproken.

Uitgeverij Charles Vanden Bliek, Turnhout

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld in 1907

Kaart van Marie Versteylen naar haar grootmaeder, Barones de Fierlant in Leuven

Uitgever: Kempische Papierhandel V.R.M., Turnhout
Afgestempeld 1923

Photo: P. Morren, Malines
Afgestempeld in 1911

Afgestempeld in 1920

Afgestempeld in 1911

Afgestempeld in 1926

Afgestempeld in 1909

Photo: P. Morren, Malines
Afgestempeld in 1908

Photo: P. Morren, Malines
Afgestempeld in 1908

Photo: P. Morren, Malines
Afgestempeld in 1910

Photo: P. Morren, Malines
Afgestempeld in 1910

Ern. Thill, Bruxelles - Editions Nels, Bruxelles

Slaapzaal der kleinen...

Op deze kaart zien we dat dit de slaapzaal der groote berlengen is.  Het woord leerlingen was voor de Franstalige drukker misschien niet echt duidelijk...

Naar de klassen...

Editions Nels, Bruxelles
Kempische Papierhandel V.R.-M., Turnhout

Editions Nels, Bruxelles
Ern. Thill, Bruxelles

Editions Nels, Bruxelles
Ern. Thill, Bruxelles

Editions Nels, Bruxelles
Ern. Thill, Bruxelles
Afgestempeld in 1934

Editions Nels, Bruxelles
Ern. Thill, Bruxelles

Editions Nels, Bruxelles
Uitgeverij Van der Eycken, Berchem-St.-Agathe
Sint-Agnesschool, Apostoliekenstraat 18, Turnhout

Editions Nels, Bruxelles
Uitgeverij Van der Eycken, Berchem-St.-Agathe
Sint-Agnesschool, Apostoliekenstraat 18, Turnhout

Albert
Uitgeverij De Drij Snoeken, Turnhout

Afgestempeld en gedateerd 27 augustus 1911

Uitgeverij Donkers, Crèmerie De Leeuwenkuip, Turnhout
Kunstfotografie Beernaert, Lokeren

Editions Nels, Bruxelles
Kempische Papierhandel V.R.-M., Turnhout

Editions Nels, Bruxelles
Ern. Thill, Bruxelles
(Het Koor)

Editions Nels, Bruxelles
Ern. Thill, Bruxelles
(Spreekkamer)

Legia - Bazar August Melis-Nuyts, Markt 14, Turnhout

School van O.L.V. Middelares

Bestuurd door de Eerwaarde Zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf

Foto: A. Briffaerts, Paviljoenstraat 153, Schaarbeek
Editions Nels, Bruxelles

Modelkantschool Klinkstraat

Op de achterkant:

Beste Mia,

Zoëven een brief ontvangen van B.  U weet wel he: als antwoord op mijn schrijven waarover ik u laatst sprak.  Spijtig dat hij niet een week vroeger is aangekomen.  We hadden er samen van kunnen genieten.  Maar uitgesteld is niet verloren.  Is uw epistel al weg?  Zoo ja, wensch ik u een even lief antwoord als ik zelf ontving.  Veel moed en welgelukken in de studie.

Maria Crols
Klinkstraat 27
Turnhout

Afgestempeld in 1919

Mia Crols schrijft in 1919 naar haar vriendin Via (Valeria) dat ze blij is dat de oorlog hun vriendschap niet heeft kunnen vernietigen al kon den Duits veel...

Ze hoopt dat ze elkaar snel weer kunnen ontmoeten en ze vertelt dat de fruitbomen op de kaart "reeds lange verdwenen zijn.  Er waren teveel verminkte ramen in den appeltijd.  De emmers en ijzerdraad horen er ook niet op thuis.  De koer is nu fijntjes met steentjes belegd."

Afgestempeld 12 maart 1919


Collection Bertels, Bruxelles
Afgestempeld in 1912

Kaart gericht aan het Verbeteringsgesticht te Vilvoorde


Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout

School Sevendonck

Afgestempeld in 1924

Sint-Jozefcollege (Herentalsstraat)

Editions V.G., Avenue Midi 42, Bruxelles
Afgestempeld in 1902

Typ. Joseph Splichal, Turnhout
Afgestempeld in 1902

Typ. Joseph Splichal, Turnhout
Afgestempeld in 1900

Uitg. Nels, Bruxelles
Afgestempeld in 1903

Uitgeverij Meuleman, Rethy

Uitgeverij Jacobs-Brosens, Groote Markt, Turnhout

Editeurs: Félix De Ruyter, Rue Fouarge 18, Huy
Afgestempeld in 1901

Photo: E. Casteleyn - L. Lagaert, Bruxelles
Afgestempeld in 1903

Editions Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld in 1909

Henriette Hendrickx van de Grote Markt in Turnhout schrijft op 19 april 1909 aan Gérard: 

Wij hebben uwe kaart goed ontvangen en verheugen ons op uwe blijde aankomst te "Bornhem".  Ik zend u hetgeen gij nooit een dag moogt afdoen en dat ik op uw nachtcommode vond na uw vertrek, doet hem seffens aan.  Wees braaf en kloek !

Editions Nels, Bruxelles
Afgestempeld op 7 mei 1902

Op de kaart staat wat we eigenlijk allemaal voor ogen hebben: u een idee geven hoe Turnhout eruit zag...

Editions Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld in 1902

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld op 13 november 1903

Héliotypie De Graeve, Gand
Afgestempeld in 1903

Charles Vanden Bliek, Turnhout

Op de achterkant staat dat dit klas 7 B betreft.  De afzender heeft op de voorzijde de naam van zijn klasgenoten op de bankjes geschreven alsook de naam van de leraar, Dhr. Wellens en wat Engelse grammatica en oerdegelijke breuken... .

Afgestempeld in 1912

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout

Editions Nels, Bruxelles - Proost-Jacobs, Grote Markt, Turnhout

Editions S.D., Rue Rogier, Bruxelles

Uitg. Jacobs-Brosens, Grote Markt, Turnhout
Afgestempeld in 1919

Kaart gestuurd naar Soldaat Milicien Egied Bossyns van zijn zus Angèle Bossyns die in de Paterstraat in Turnhout woonde.  Ze vertelt over een familieruzie.  Ze zijn op bezoek geweest bij Narda en Sooi maar ze zijn er maar een half uur binnen geweest want Sooi had zich weer eens goed kwaad gemaakt... .  Ge kunt al wel denken... .

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout

E. & B.

E. & B.

E. & B.

E. & B.
Afgestempeld in 1912

E. & B.

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld in 1905

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout

Uitg. Fr. Mariën - Van Herck, Brussel
Afgestempeld in 1905

Editions V.G., Bruxelles

E. & B.
Afgestempeld in 1910

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout

Editions Nels, Bruxelles, serie 101, nr. 8

Editions Nels, Bruxelles, serie 101, nr. 8
Afgestempeld in 1901

Editions Nels, Bruxelles
Ern. Thill, Bruxelles

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout

E. & B.
Kaart uit de Eerste Wereldoorlog

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld in 1905

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld op de eerste schooldag, 1 september
jaar onleesbaar

Real Photo

Afgestempeld in 1920

Edit. Ch. Wellens-Weckx, Turnhout

Op 5 juli 1904 werd deze kaart verstuurd naar Marie-Thérèse de Fierlant die op internaat zat in Brussel (Pensionnat de Berlaimont)

Sint-Victor

Préaux à Ghlin
Foto Meuleman, Rethy

Legia
Uitgeverij: Bazar August Melis-Nuyts, Markt 14, Turnhout

Héliotypie De Graeve, Gand

Héliotypie De Graeve, Gand
Dit is min of meer dezelfde kaart dan de vorige maar hier staat "L'Hospice" op.  Wellicht een fout gemaakt door de uitgever - aangezien het hier ook het Sint-Victorinstituut betreft. 

De kaart werd verstuurd door Cesar Daems (° 11/03/1891), Korte Gasthuisstraat 77 in Turnhout.  Dit was de zoon van beeldhouwer Napoleon Daems.  Zijn kasteeltje bestaat nog steeds, recht tegenover de huidige Dierckxstraat in de Korte Gasthuisstraat.  Zoon Cesar werd eveneens beeldhouwer.  Toen deze kaart verstuurd werd, was hij uiteraard nog een kind want de kaart dateert van voor 1905 (geen splitsing op de rugzijde)

Uitgever: Julien Cornet, Turnhout


E. & B., Zicht op het buitengoed "England"

E. & B., Zicht op het buitengoed "England"

Afgestempeld in 1903

E. Desaix, Bruxelles

E. Desaix, Bruxelles

PhoB - Papierhandel De Drij Snoeken

PhoB - Papierhandel De Drij Snoeken
Afgestempeld in 1924
Hetzelfde beeld als de voorgaande kaart met enkele extra figuranten

S.B.P.
Afgestempeld in 1909

Afgestempeld op 26 juni 1901

E. & B.

E. & B.

L.G.
Uitgeverij Kempische Papierhandel V.R.-M., Turnhout
Afgestempeld op 3 april 1927

E. & B.

Albert
Uitgeverij De Drij Snoeken, Turnhout

E. & B.
Kaart uit de Eerste Wereldoorlog, met Duitse Geprüft stempel

Uitgeverij Charles Vanden Bliek, Turnhout
Afgestempeld in 1912

Liefste nichtje,

Met blijdschap hebben wij uwe kaart ontvangen.  Het is hier zoo treurig aan de tafel dat nonkel Emmanuel ieder middag aan tafel al lachende zit te weenen.  Vele groeten van ons allen alsook aan gansch de familie Stevens.  Uwe tante en nonkel.

Kaart verstuurd Mlle. Elvire Stevens - Saint-Nicolas lez Liège

© Turnhout van Vroeger.be 
Heeft u iets dubbel of wil u iets verkopen?  Bel +32 (0)495/93 04 23 of mail naar info@smartsitesolutions.be