Postkaarten van Turnhout

Fabrieken

La Belgica (Oude Vaartstraat 37)

Drukkerij August Van Eekert, Turnhout

Bidprentje Ceulemans Guillaume, beheerder van NV La Belgica

Fabriek L. Biermans (Spoorwegstraat)

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld in 1902

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld in 1902

Op de kaart staat te lezen dat een bezorgde vader blij is dat zijn zoon Charel een goede vakantie in Antwerpen heeft gehad maar dat het nu toch weer wel tijd is om terug te beginnen studeren.  De tijden zijn nog niet veranderd... .

Bloemmolens Coppens

Albert
Uitgeverij De Drij Snoeken, Turnhout

Albert
Frans Donkers-Noyen, Turnhout

Cementfabriek

Editions Ch. Wellens-Weckx, Turnhout
Afgestempeld in 1902

Fabriek Meses-Goris (Steenweg op Oosthoven)

Uitg. August Van Eekert, Turnhout
Afgestempeld in april 1910

Fabriek Firma Mesmaeckers (Sint Jozefstraat)

Drukkerij August Van Eekert, Turnhout
Afgestempeld in 1912

Drukkerij August Van Eekert, Turnhout
Afgestempeld in 1912

François Bauweraerts-Standaert
Magasin de laines et merceries, Turnhout

Afgestempeld in 1900

Stoombrouwerij Edouard Van Liempt
Guldensporenlei

Uitg. J. Meuleman, Rethy
Afgestempeld in 1919

Een zekere J. Geerts stuurt naar zijn broer Jan Geerts: Zoudt gij nu niet in congé kunnen komen?  Karel Geerts is voor 20 dagen in Turnhout en hij zou u gaarne eens spreken.  Hij is van den 10de thuis.

Kaart verstuurd vanuit de Guldensporenlei nummer 10 in Turnhout op 10 januari 1911 aan zijn broer die in West-Vlaanderen bij het leger is.

© Turnhout van Vroeger.be 
Heeft u iets dubbel of wil u iets verkopen?  Bel +32 (0)495/93 04 23 of mail naar info@smartsitesolutions.be