La Belgique Historique

Editeur: E. Desaix - Bruxelles

Onderstaande reeks van 14 kaarten is verschenen begin vorige eeuw.  De uitgever koos een aantal bekende stadszichten in Turnhout uit en voorzag elke kaart van een (Franstalige) beschrijving.  Op deze manier komen we toch weer wat extra informatie en data te weten.

Afgestempeld in 1923

Afgestempeld in 1920

Een nogal hooghartige West-Vlaming schrijft naar de notarisklerk van Leffinge het volgende bericht:

Alles gaat hier opperbest in die verarmde streek.  Gisteren zijn wij naar Merxplas gegaan om er eens die fraaie mannekes te zien - onmogelijk hier uwen weg te verliezen want gij kunt van een half uur ver rieken waar gij moet inslaan.

Was getekend, Gusten...

Afgestempeld in 1920

Afgestempeld 

Gericht aan "de schoolmeester" te Moll...

Afgestempeld in 1922

Gedateerd op 13 augustus 1919

© Turnhout van Vroeger.be 
Heeft u iets dubbel of wil u iets verkopen?  Bel +32 (0)495/93 04 23 of mail naar info@smartsitesolutions.be