In de Kat

Jos Van Pelt-Hannoset
Herentalsstraat 12, Turnhout

Huis gesticht in 1854

Fabrikatie van alle soorten van koorden, vliegennetten, bloklederen, houtwerk, borstels, enz.

© Turnhout van Vroeger.be
Heeft u iets dubbel of wil u iets verkopen? Bel +32 (0)495/93 04 23 of mail naar info@smartsitesolutions.be