Huis van Dun

Huis gesticht in 1860

Hoek der Groote Markt en Zegeplaats, Turnhout

Via Staf van Dun kregen we heel wat informatie en dubbele etiketten van een drankenhandel die één van zijn familieleden eertijds uitbaatte in wat toen de Nieuwstraat of Rue Neuve was.  Na de Eerste Wereldoorlog werd de straat omgedoopt in de Victor van Halstraat en later werd dit een deel van de Grote Markt.

Op bovenstaande foto is uiterst rechts een klein stukje van de naam van de zaak te zien ("Gus" van Gustave van Dun), naast papier-en boekhandel "De Drij Snoeken".  In 2021 situeren we de zaak op de hoek van de Grote Markt en het Zegeplein waar tot enkele jaren geleden de Irish pub gevestigd was.
Op onderstaande foto's zie je de zaak vanuit de Nieuwstraat en vanuit de Grote Markt.

Rechts achteraan

Rechts achteraan

Uiterst rechts op de foto

Joannes van Dun werd in Baarle-Nassau (NL) geboren op 11 juni 1835 als zoon van Cornelius van Dun en Joanna Hendrickx. Hij was in eerste instantie koopman van beroep maar startte in 1860 met "Huis van Dun", een fabriek en stokerij van likeuren en tevens handel in genever en wijnen. Hij vond in de toenmalige Nieuwstraat, onder de Franstalige bourgeosie bekend als "La Rue Neuve" het perfecte pand voor zijn zaak, vlakbij de Sint-Pieterskerk. Dat zijn zaak een succes werd valt niet te betwijfelen.

Op 7 april 1869 trouwde Jan met Maria Anna Sak die in Budel (NL) geboren werd op 10 november 1839. Het paar kreeg zeven kinderen: Josephus (1870), Adrianus (1871), Hubertus (1873), Ludovicus (1875), Gustavus (1877), Maria Josephina (1880) en Maria Leonia (1881). Ondanks de goed draaiende zaken was niet alles rozengeur en maneschijn in het gezin van Dun-Sak. Drie van hun kinderen stierven erg jong: Josephus zou maar 8 jaar worden, Ludovicus stierf toen hij slechts 7 maanden oud was en Maria Josephina werd slechts 2 dagen oud.

Vader Jan van Dun stierf op slechts 55 jarige leeftijd op 2 januari 1891 in zijn woning aan de Nieuwstraat in Turnhout. Zijn weduwe zette de goed draaiende zaak verder omdat zoon Gustave van Dun toen nog te jong was om alleen de zaak verder uit te bouwen;

Gustave van Dun & Victoire Graulus met hun enige zoon Joseph

De volgende generatie:
van Dun-Graulus

Gustave Henri Maria van Dun werd geboren op 24 september 1877 en was van kleins af voorbestemd om de zaak van zijn ouders verder te zetten maar toen zijn vader in 1891 overleed werkte hij als jonge kerel nog enkele jaren onder leiding van zijn moeder.  Hij zocht en vond zijn echtgenote in het naburige Retie in het gezin van onderwijzer Cornelis Josephus Graulus en zijn echtgenote Anna Paulina Willekens waar trouwens ook zijn zuster Maria Leonia haar echtgenoot zou vinden.

Gustave trouwde op 28 april 1912 met Anna Catharina Victoria "Victoire" Graulus die op 28 december 1881 in Retie geboren werd. 

Bij Huis van Dun stookten ze zelf likeuren die onder hun eigen naam gecommercialiseerd werden: Abricots 1er Choix, Amer Double,  Cerises 1er Choix, Citroen, Kobe "Qualité Supérieure", Likeur Deman, Marasquin de Zara, Noyaux, Oude Graan Genever.  Schiedam, Wekker der Kempen, Wijn Azijn,... . 

Ook voor andere Turnhoutse handelaars maakten zij likeuren.  Onder andere voor F. Janssens-Adams: Crême de Menthe "Qualité Supérieure", Turnhoutsche Patriot, Kummel. 

De etiketten van de betreffende likeuren zien er bijna allemaal echt Turnhouts uit met het wapenschild van Turnhout, een verwijzing naar de "Administration Communale de Turnhout", een afbeelding van een Turnhoutse Patriot en uiteraard de naam van de zaak of van de handelaar.  

(lees verder onder de foto's)

Kaartje uit St. Louis (USA) van 12 juli 1904 gericht aan Juffrouw Maria van Dun, de zus van Gust van Dun.  De kaart geeft een mooi tijdsbeeld weer van pakweg 120 jaar geleden...

Kaartje uit St. Louis (USA) van 12 juli 1904 gericht aan Juffrouw Maria van Dun, de zus van Gust van Dun. De kaart geeft een mooi tijdsbeeld weer van pakweg 120 jaar geleden...

Gustave van Dun overleed te Turnhout op 7 maart 1944, bijna aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.  Zijn echtgenote Victoire overleefde hem nog 14 jaar en overleed in april 1958 in Turnhout. 

Een opvolger voor hun zaak was er niet aangezien hun enige zoon Joseph van Dun die in Turnhout geboren werd op 24 december 1916, op 25 juli 1942 door Kardinaal Van Roey in Mechelen tot priester werd gewijd.  Zijn diepgelovige ouders die dagelijks naar de mis gingen waren volgens het gedachtenisprentje van Victoire Graulus dan ook bijzonder gelukkig met deze keuze.  Achtereenvolgens werd E.H. van Dun priester-leraar aan het O.L. Vrouwcollege in Boom en leraar aan de Technische Scholen en het Coloma Instituut in Mechelen.  Inwoners van Oud-Turnhout zullen zich E.H. van Dun misschien wel herinneren als voorganger in de zondagse vroegmis van 7u30 in de Sint-Bavokerk.   E.H. Joseph van Dun overleed in het R.V.T. Sint-Lucia in Turnhout op 7 januari 2013 en werd begraven in het familiegraf op de begraafplaats aan de Kwakkelstraat.

Zo kwam er jammer genoeg een einde aan het eens zo bekende "Huis van Dun" op de "Hoek der Grote Markt en Zegeplaats".  De recepten van de likeuren zijn door E.H. Joseph van Dun doorgegeven aan de stamboomvereniging van de familie van Dun waar ze zorgvuldig bewaard worden.  

We zullen in een volgend artikel andere drankenhandels uit Turnhout aan bod laten komen.

© Turnhout van Vroeger.be 
Heeft u iets dubbel of wil u iets verkopen?  Bel +32 (0)495/93 04 23 of mail naar info@smartsitesolutions.be