De Indiaan

Voor bijna alles de perfecte oplossing !

Papier - Merceriën - Speelgoed - Blink 6 kleuren - koperpoets - chroomglans - stoofzwart - zilverpoets - boenwassen - lederwit - wit voor linnen - schuurdoek - staalwol - enz.

Een korte geschiedenis van de firma Leysen-Goossens

De vader van Charel Leysen was een groothandelaar in koloniale waren. Maar Charel trad niet in de voetsporen van zijn vader omdat hij zijn echtgenote Maria Goossens al heel vroeg leren kennen had. De ouders van Maria Goossens hadden een handel in boeken, schrijfgerief, missalen, orderboeken en dergelijke in de Renier Sniedersstraat en na het huwelijk van Charel en Maria zetten zij de zaak van de ouders Goossens verder. Later werd de zaak uitgebreid met speelgoed.

De woning van Charel Leysen stond in de Patersstraat, vlakbij de Theobalduskapel. Zijn eigendom liep door tot in de Vredestraat waar diverse poorten waren die gebruikt werden voor leveringen en afhalingen van goederen. Het oorspronkelijke magazijn van vader Leysen werd door een brand getroffen maar terug opgebouwd door Charel.

Verschillende jaren later leerde hij een laborant van de firma Ca Va Seul uit Vilvoorde kennen en zo is de firma Leysen-Goossens gestart met de productie van De Indiaan in hun eigen magazijnen. Waar de naam "De Indiaan" vandaan kwam kon Wisje Leysen ons jammer genoeg niet vertellen maar het zou goed kunnen dat Jhan Paulussen de hand had in het ontwerp van het logo.  In de jaren zestig is Charel Leysen gestopt met de producten van De Indiaan omdat ondertussen de zoon mee in de zaak gestapt was en het accent meer en meer op het speelgoed kwam te liggen.

De firma Leysen-Goossens is nadien verhuisd naar de Parklaan, ongeveer waar nu de bank Belfius gevestigd is en werd toen omgevormd tot de NV Leysen Goossens. Op de dag van vandaag is de firma nog steeds actief. Ze is tegenwoordig gevestigd in Beerse en verwijst in de firmanaam nog steeds naar Leysen-Goossens: LG Imports.


Met dank aan dochter Wisje Leysen die ons het verhaal van de firma Leysen-Goossens verteld heeft. 

Huis Leysen-Goossens in de Patersstraat
(foto: Wisje Leysen)

© Turnhout van Vroeger.be 
Heeft u iets dubbel of wil u iets verkopen?  Bel +32 (0)495/93 04 23 of mail naar info@smartsitesolutions.be